MSiT: program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej

0

Minister Sportu i Turystyki zatwierdził Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej na rok 2015.

Celem Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej jest rozwój i poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej, zarówno przeznaczonej na potrzeby zarówno treningu i realizacji zajęć wychowania fizycznego, jak również umożliwiającej współzawodnictwo sportowe.

Powstałe w wyniku dofinansowania ze środków Funduszu obiekty będą miały charakter ogólnodostępny, a dostęp do nich będzie nieodpłatny.

Parametry poszczególnych elementów urządzeń lekkoatletycznych (w szczególności wymiarowe), realizowanych w ramach Programu, należy wykonać zgodnie z wytycznymi PZLA zawartymi w „Założeniach dla projektantów stadionów LA”

Nabór wniosków przewidziany został w dniach od 1 do 30 kwietnia 2015 r. Wnioski składać należy za pośrednictwem systemu elektronicznego.

Wszelkich informacji w sprawie realizacji programu i składania wniosków o dofinansowanie udzielają pracownicy Departamentu Infrastruktury Sportowej.

Jednocześnie informujemy, że ostateczny termin składania wniosków o wypłatę dofinansowania upływać będzie 15 listopada 2015 r. Prosimy o odpowiednie dostosowanie harmonogramów rzeczowo – finansowych zadań, tak aby możliwe było złożenie wniosku o wypłatę dofinansowania wraz z niezbędnymi załącznikami (m in. kopiami faktur za zrealizowane prace) w ww. terminie.

Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej – załącznik 1 Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej – załącznik 2
Udostępnij.

Zostaw komentarz