Działalność

DZLA jest członkiem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA ) i stosuje się do jego przepisów. Celem Związku jest dążenie do nowoczesnego rozwoju, podnoszenia poziomu, upowszechniania i popularyzacji lekkiej atletyki. Terenem działania Związku jest obszar województwa dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu.

Zadania obsługiwane:

  • zgrupowania szkoleniowe dzieci i młodzieży
  • dofinansowania szkolenia klubowego
  • organizacja zawodów lekkoatletycznych oraz współzawodnictwa wojewódzkiego
  • koordynacja i kierowanie działaniami klubów na terenie Dolnego Śląska
  • organizacja szkoleń i konferencji dla nauczycieli, instruktorów i trenerów lekkiej atletyki
  • opiniowanie i doradztwo w zakresie budowy i modernizacji obiektów lekkoatletycznych
  • licencje klubowe i zawodnicze
  • prowadzenie oficjalnej strony internetowej i stron klubowych