Kadra Wojewódzka Młodzików – 2019r.

0

Na podstawie wyników współzawodnictwa sportowego klubów dolnośląskich w 2017 i 2018r. w kategorii U16 dokonany został podział miejsc do KWM. Kluby po przesłaniu wszystkich dokumentów będą mogły zorganizować zgrupowanie szkoleniowe w okresie ferii zimowych.
Kluby mogą zorganizować samodzielnie zgrupowanie jeśli 3 zawodników zostało zakwalifikowanych do KWM. Kluby z ilością 2 zawodników mogą połączyć się z innymi klubami lub wykorzystać te miejsca w akcji wakacyjnej zakładając, że dojdą im miejsca po MDŚ. Finansowanie pozostaje na ubiegłorocznym poziomie MSiT do każdego dnia zgrupowania dopłaca maksymalnie 45zł / akcja feryjna 10 dni szkoleniowych/ klub pozostałą kwotę 50%- przesyłając ją na konto DZLA.

Wszystkie kluby, które zainteresowane są organizacją zgrupowań muszą do dnia 16.01.2019r. dokonać zgłoszeń imiennych zawodników poprzez panel Domtel oraz przesłać pozostałe dokumenty drogą e-mailową na adres kozanecka@dzla.pl, oraz pocztą oświadczenia zawodników.
Wszystkie dokumenty w załącznikach.

g-KW_zal_nr_10_wykaz_szkolonych_zawodnikow

KW_zal_nr_2__harmonogram_planowanych_dzialan (1)

zał.11 kadra trenerska

KWM 2019r – strona

oświadczenie KWM 2019

Udostępnij.

Zostaw komentarz