Sędziowie

Dolnośląskiego Kolegium Sędziów

  • Przewodniczący Dolnośląskiego Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki –
    Franciszek Waszkiewicz, nr tel. 660597413, mail. franciszek_w@wp.pl
  • Sekretarz Dolnośląskiego Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki – Piotr
    Piętkowski, nr tel. 603661586, mail. piotr.pietkowski@gmail.com.