Szkolenie w ramach Kadry Wojewódzkiej Młodzików 2018

0

W głosowaniu e-mailowym członkowie Zarządu DZLA w dniu 29.12.2017 r. zatwierdzili podział  miejsc Kadry Wojewódzkiej Młodzików na 2018 rok. Dokonano tego na podstawie uzyskanych punktów przez poszczególne kluby w 2016 i 2017 roku we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez MSiT.

W okresie ferii zimowych rozliczane będą akcje szkoleniowe dla min. trzech zawodników. Kluby, które w tabeli mają tylko dwóch zawodników  , a chcą ich wysłać na zgrupowania i uzyskać dofinansowanie, mogą dołączyć swoich podopiecznych do akcji z innymi klubami.

Zgłoszenia należy dokonać wraz z przesłaniem wypełnionych dokumentów, które przekazujemy w poniższych załącznikach. Każdy klub przesyłający listę zawodników do szkolenia w ramach KWM proszony jest o dodanie 1 lub 2 osób rezerwowych (zaznaczając ich jako -R). Przypominamy, że do kadry nie może być wpisany zawodnik bez licencji zawodniczej ( takie zgłoszenia nie będą przyjmowane), a wykazany trener na zgrupowanie musi posiadać aktualną licencję trenera PZLA.

Wypełnione dokumenty proszę przesłać do soboty 6.01.2018 roku-na adres e-mailowy kozanecka@dzla.pl ,a wypełnione oświadczenia zawodników pocztą do dnia 10.02.2018 na adres Dolnośląskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Feryjna akcja szkoleniowa dofinansowywana jest na okres 10 dni obozowych- kwota dofinansowania MSiT to 45 zł do każdego rozpoczętego dnia przy 50% dopłacie uczestnika lub klubu.

Kwotę dofinansowania klubu należy wpłacić na konto Dolnośląskiego Związku Lekkiej Atletyki  do dnia rozpoczęcia akcji szkoleniowej -faktury za zgrupowania należy pobrać na dane: Dolnośląska Federacja Sportu ul.Borowska 1-3 Wrocław 50-529 NIP 899-21-28-344 -w treści faktury: zakwaterowanie i wyżywienie zawodników KWM na zgrupowaniu szkoleniowym.

Po nowym roku będzie także otwarty panel zgłoszeniowy do KWM w Domtelu – wszystkie kluby, którym przydzielono miejsca, również muszą  dokonać na nim zgłoszenia .

 

 

 

Udostępnij.

Zostaw komentarz