Komisja rewizyjna

Przewodniczący
Bialic Marek

Zastępcy przewodniczącego
Przemysław Chorzępa
Herezo Roman