Zarząd DZLA

Prezes DZLA – Zygmunt Worsa
Wiceprezes DZLA – Marek Adamek
Wiceprezes DZLA – Paweł Olszański
Sekretarz DZLA – Anna Kozanecka

Członkowie Zarządu
Mariusz Knull
Kordasiewicz Damian
Hanna Kotynia
Jacek Skrzypiński
Marek Przeorski
Marek Rożej
Andrzej Szałek
Paweł Wiśniewski

Komisja rewizyjna ukonstytuowała się w składzie:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Ryszard Wojciechowski
Członek Komisji Rewizyjnej – Kucza Roman
Członek Komisji Rewizyjnej – Tomasz Szomburg