Doskonalenie zawodowe

Warszawa 19.12.2013

Uchwała Zarządu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w świetle
Ustawy z dnia 13 czerwca 2013.

W związku z nową sytuacją prawną dotyczącą obszaru kształcenia Kadr Trenerskich i Instruktorskich w Polsce, w świetle nowej ustawy z dnia 13 czerwca 2013 o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, w tym zawodu Trenera i Instruktora Lekkiej Atletyki, która weszła w życie z dniem 23 sierpnia 2013 Polski Związek Lekkiej Atletyki wyjaśnia i przedstawia stanowisko, które przyjął zarząd związku w formie uchwały.

1. Polski Związek Lekkiej Atletyki będzie honorował legitymacje instruktora oraz dyplomy trenera klasy II, I oraz M w lekkoatletyce wydane przed 23 sierpnia 2013 w ramach nadzorowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki systemu kształcenia trenerów i instruktorów sportowych.

2. Związek będzie również honorował wszystkie wyżej wymienione legitymacje i dyplomy w sytuacji, jeśli proces ich uzyskiwania rozpoczął się przed 23 sierpnia 2013 w ramach nadzorowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki systemu kształcenia trenerów i instruktorów sportowych. W tym przypadku osoba ubiegająca się o uznanie przez PZLA uprawnień instruktorskich i trenerskich jest zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego datę rozpoczęcia tego kursu.

3. Polski Związek Lekkiej Atletyki nie będzie honorował żadnych dokumentów stwierdzających jakichkolwiek uprawnień instruktorskich i trenerskich na kursach, które nie uzyskały formalnej akceptacji Związku po 23 sierpnia 2013r.

Szczegółowe zasady i wytyczne dotyczące uzyskiwania kwalifikacji trenerskich i instruktorskich w lekkoatletyce uznawanych przez związek będą stanowiły załącznik do uchwały.

Uchwała Zarządu PZLA z dnia 19.12. 2013r. Opracował Zespołu ds. kształcenia