Założenia programu

Program Budowy Urządzeń Lekkoatletycznych „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” w 2013r.

Program realizowany jest pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiego Związku Lekkiej Atletyki