Zarząd DZLA

Prezes DZLA – Zygmunt Worsa
Wiceprezes DZLA – Marian Dobija
Wiceprezes DZLA – Paweł Olszański
Sekretarz DZLA – Anna Kozanecka

Członkowie Zarządu
Marek Adamek
Marek Bialic
Mariusz Knull
Józef Marcinów
Tomasz Markowski
Marek Przeorski
Marek Rożej
Andrzej Szałek

Komisja rewizyjna ukonstytuowała się w składzie:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Henryk Benkowski
Członek Komisji Rewizyjnej – Przemysław Bielawa
Członek Komisji Rewizyjnej – Przemysław Chorzępa