Licencje

Zasady i tryb nadawania licencji zawodniczych 2014 zgodnie z Uchwałą Zarządu PZLA z dnia 11.10.2011 ze zmianą obowiązującą od 2013 r.

W dniach 12-27 lipca 2018 biuro DZLA będzie nieczynne.