Podział środków KWM w sezonie 2014

0

Na podstawie średniej punktowej z ostatnich dwóch lat dokonano podziału miejsc dla klubów dolnośląskich w ramach szkolenia Kadry Wojewódzkiej Młodzików. Podział dotyczy akcji szkoleniowej w okresie ferii zimowych, akcja letnia w tej kategorii będzie dokonana na podstawie Mistrzostw Dolnego Śląska Młodzików. Kluby, którym przyznano miejsca na zgrupowania feryjne muszą wykazać drugą część środków finansowych /50% dofinansowania tj. 40zł i 50% środki własne 40zł – stawka dzienna/ i przed akcją szkoleniową wpłacić ją na konto DZLA 16 1160 2202 0000 0002 2950 4941 z dopiskiem KWM 2014 i nazwę klubu.Wszystkie kluby, które otrzymały dofinansowanie do akcji feryjnej proszone są o przesłanie do soboty 4.01.2014r wypełnionych dokumentów załączonych do informacji. Pozostałym klubom, czyli w zestawieniu od lp. 11 do 21 dodana zostanie kwota w wysokości 400zł do środków z podziału funduszy na kluby z UMWD na 2014r i będą mogli je wykorzystać do października 2014r na zadania statutowe.

Udostępnij.

Zostaw komentarz