Dolny Śląsk dla Królowej Sportu

0

Informujemy, że ruszył program Dolny Śląsk dla Królowej Sportu, którego głównym założeniem jest popularyzacja lekkiej atletyki, jako wiodącej dyscypliny sportu służącej wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży. Program w ścisłej współpracy Szkolnego Związku Sportowego Dolny Śląsk z Dolnośląskim Związkiem Lekkiej Atletyki realizowany będzie na wybudowanych lub zmodernizowanych obiektach lekkoatletycznych w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu edycja 2013.

Program ma na celu:

  • reaktywowanie i pobudzenie działań lekkoatletycznych ośrodków szkolenia młodzieży na Dolnym Śląsku powołanych na bazie obiektów sportowych powstałych w ramach, unikatowego w skali kraju, programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu 2013/2014 r
  • powołanie na w/w obiektach grup szkoleniowych o profilu podstawowym i ukierunkowanym; wdrożenie młodych trenerów, instruktorów i nauczycieli wychowania fizycznego do pracy naborowej na potrzeby dużych ośrodków sportowych czy klubów lekkoatletycznych.

Głównym celem działań podejmowanych w programie będzie realizacja cyklu treningów sportowych na nowo powstałych obiektach lekkoatletycznych, powstanie grupy młodzieżowych wolontariuszy, który wspomagać będą działania osób dorosłych animujących działalność na tych obiektach oraz organizacja cyklu imprez lekkoatletycznych dla mieszkańców miejscowości w których powstały obiekty lekkoatletyczne.

Wiodącą grupą docelową w tym programie będą dzieci z klas IV – VI.

Program pozwoli na wyszukanie najzdolniejszych dzieci w tej kategorii wiekowej oraz zachęci ich do podjęcia treningów lekkoatletycznych. Poprzez możliwość uczestnictwa w otwartych zawodach lekkoatletycznych chcemy zachęcić społeczności lokalne do podejmowania stałych aktywności oraz do ożywienia powstałych obiektów.

Głównymi adresatami programu Grand Prix Dolnego Śląska w lekkiej atletyce będą uczniowie szkół podstawowych z klas 4-6 z 16 gmin w których powstały nowe obiekty lekkoatletyczne. Drugą grupą są uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdobędą umiejętności wolontariuszy sportu powszechnego i Młodzieżowych Sędziów Lekkiej Atletyki.

Adresatami będą także pozostali mieszkańcy gmin, którzy zostaną zaproszeni do udziału w cotygodniowych Piątkach Lekkoatletycznych, cyklu imprez zachęcających do stałych treningów i uprawiania sportu w ogóle. W ramach zachęcenia do uprawiania lekkiej atletyki już od najmłodszych lat chcemy na obiekty zaprosić także uczniów klas I ze szkół podstawowych, które zgłoszą się do programu Mały Mistrz. Dzieci z tych klas miałyby prawo startu w Piątkach Lekkoatletycznych, odbywałyby się też dla nich specjalne lekcje lekkoatletyczne zaplanowane w programie Mały Mistrz.

Stałym programem szkoleniowym (2 x tyg.) objętych będzie około 400-500 dzieci, które zachęcimy także do startu w ramach cyklu imprez. Szczególny nacisk kładziony będzie na udział dzieci i młodzieży narażonych na różnego rodzaju schorzenia związane m.in. z niezdrowym trybem życia, negatywnym oddziaływaniem środowiska – na które aktywność fizyczna może być lekarstwem. Przekonanie dzieci uczestniczących w projekcie o pozytywnych efektach aktywnego spędzania wolnego czasu i zachęcenie do uczestnictwa w kulturze fizycznej i sporcie, uświadomienie potrzeby i wyrobienie nawyku aktywnego wypoczynku.’

Więcej informacji www.krolowasportu.pl

Udostępnij.

Zostaw komentarz