Ważne – Umowa przekazywania danych zgodnie z RODO

0
Polski Związek Lekkiej Atletyki jako administrator bazy danych
zawodników zobowiązany jest podpisać umowy w zakresie przekazywania
danych z Klubami i Okręgami zgodnie z RODO. W związku ze zbliżającym
się rozpoczęciem sezonu jesteśmy obustronnie zobligowani do
dopełnienia tego obowiązku.  Przesyłamy do Państwa (w załączniku)
podpisany przez Związek skan umowy, który należy wydrukować (w
kolorze) i uzupełnić o:
- datę  podpisania przez Państwa Umowy,
- dane klubu,
a następnie podpisać przez UPOWAŻNIONE OSOBY (zgodnie ze statutem).

Z reguły statuty upoważniają dwie osoby z zarządu. Proszę zwrócić
uwagę na zapisy statutu lub wewnętrznych uchwał. Podpisany skan
należy odesłać na adres: daneosobowe@pzla.pl w, nieprzekraczalnym
terminie do 24.04.2019 r. Po zweryfikowaniu prawidłowości złożonych
podpisów dokument zostanie przez pracownika Związku umieszczony w
bazie klubu. W przypadku braku dopełnienia tego obowiązku zablokowany
zostanie dostęp do danych i nie będzie możliwe zgłaszanie
zawodników do imprez i systemu licencji. Prosimy, aby zaktualizować w
bazie klubu KRS lub wpis do ewidencji stowarzyszeń.

Informacja na stronie PZLA:
https://pzla.pl/aktualnosci/10894-wazny-komunikat-dla-klubow-i-okregow-zwiazkow


Udostępnij.

Zostaw komentarz