Przed sezonem letnim – uwagi organizacyjne

0

Podobnie jak w roku ubiegłym w zawodach organizowanych przez DZLA, prawo startu w imprezach lekkoatletycznych mają zawodnicy posiadający licencje zawodnicze na 2014r; młodzicy opłacone w okręgowym związku, zawodnicy wyższych kategorii wiekowych w PZLA.

Wszyscy zawodnicy uczestniczący w zawodach organizowanych przez DZLA muszą posiadać aktualne badania lekarskie – przedstawiciel klubu dokonując zgłoszenia oświadcza, że zgłoszeni zawodnicy jego klubu posiadają takie badania lekarskie, zgodnie z Rozp. Min.Zdrowia z dnia 22.12.04r.(Dz.U.nr.282 poz. 2815).

Zgodnie z Ustawą o Sporcie obowiązek ubezpieczenia zawodnika od NNW należy do klubu, który zawodnik reprezentuje. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych.

Zgłoszeń do wszystkich zawodów organizowanych przez DZLA będzie można dokonać poprzez Internetowy System Zgłoszeń do Zawodów dostępny na stronie www.domtel-sport.pl/zgłoszenia/ lub wchodząc poprzez baner dostępny na głównej stronie DZLA.

Panel zgłoszeniowy będzie udostępniony tylko dla klubów i zawodników z licencją na 2014r. W wyjątkowych sytuacjach zawodników bez opłaconej licencji będzie można zgłosić w określonym w komunikacie organizacyjnym imprezy w terminie na adrs e-mailowy: kozanecka@dzla.pl w programie MS Excel podając wszystkie niezbędne dane zawodnika:

  • konkurencję
  • numer startowy
  • nazwisko
  • imię rocznik
  • klub.

Dla tych zawodników zostanie naliczona opłata regulaminowa i muszą przedstawić przed zawodami ważne badania lekarskie.

W zawodach, w których przeprowadzane są w rzutach łączone konkursy (różne wagi sprzętu) kwalifikację do finału uzyskuje 8 najlepszych zawodników niezależnie od wagi sprzętu.

Prosimy o zwrócenie uwagi zawodnikom i przypominamy trenerom, że DZLA zastrzega sobie prawo korekty projektu programu minutowego po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń, w czasie zawodów po wcześniejszym komunikacie spikera mogą także ulec zmianie godz. rozpoczęcia poszczególnych konkurencji. Jest to związane z wykreślaniem i ewentualnym dopisywaniem zawodników do poszczególnych konkurencji i automatyczną zmianą ich czasu przeprowadzania.

W związku z powyższą uwagą zwracamy się z prośbą do trenerów o wcześniejsze konsultowanie z zawodnikami możliwości ich startu w zawodach jak również wykreślanie tych, którzy nie wystartują (brak takich wykreśleń przez kluby będzie skutkowało dodatkowym regulaminowym obciążeniem klubu tak jak za start zawodnika bez licencji czyli 10zł za konkurencję).

Zwracamy także uwagę na posiadanie przez zawodników regulaminowych numerów startowych. Prosimy o sprawdzenie przed sezonem, wprowadzonych do bazy domtelowskiej numerów dla poszczególnych zawodników ale także sprawdzenie czy numery nie powtarzają się w obębie danego klubu i u zawodników startujących w tych samych konkurencjach. Jest to związane z programem komputerowym obsługującym imprezy, który jest tak przygotowany, że nie pozwala na wydrukowanie protokołu do danej konkurencji w momencie kiedy numery startowe zawodników się powtarzają.

Kwalifikacje do OOM w 2014r. będą odbywały się w konkurencjach indywidualnych na podstawie rankingu ogólnopolskiego z zawodów umieszczonych w kalendarzu PZLA.

Sztafety będą natomiast mogły uzyskiwać kalifikacje na zawodach I rzutu Ligi Juniorów, we Wrocławiu będzie to dodatkowo impreza 1.06.2014r.

Memoriał Malanowskiego i Ząbeckiego oraz ostatecznym terminem będą zawody w Łodzi w dniu 14.06.2014r. Wymogiem w przypadku sztafet jest impreza zgłoszona do kalendarza PZLA, obecność na zawodach delegata technicznego spoza województwa oraz oczywiście zweryfikowane dokumenty zawodników. Lista rankingowa sztafet zostanie ogłoszona do dnia 3.06.2014r (przed zawodami w Łodzi).

Mistrzostwa Makroregionu Młodzików

Przypominamy, że w tej imprezie zawodnik może wziąć udział tylko w dwóch konkurencjach (indywidualnej + sztafeta, lub indywidualna + b.przełajowy) lub w dwóch konkurencjach indywidualnych (poza biegami średnimi).

Anna Kozanecka

Udostępnij.

Zostaw komentarz