Mityng SWISS KRONO CUP ŻARY + Memoriał Tadeusza Ślusarskiego w skoku o tyczce

0
Nazwa zawodów: Mityng SWISS KRONO CUP ŻARY + Memoriał Tadeusza Ślusarskiego w skoku o tyczce
Termin i miejsce: 23.05.2021 r. ul. Leśna 34 Godz. 14,00
Organizator: Urząd Miasta Żary, MLKS Agros Żary
Główny sponsor: Swiss Krono Żary
Sponsorzy: AK ANATOL, KZF Żary, Globi, Tajemniczy Ogród, Patio Żary, Jadłodajnia Hades, Salon Meblowy M-LID Żary, Damian Onuchowski-Ubezpieczenia, Arman Żary, ADW Mikołajczyk, Trans Bus Drozdek, Intermarche, PHU Instal-Plast Zielona Góra, Dako, Kaantor.pl.
Patronat medialny: Portal Informacyjny Zachód
Zgłoszenia: wyłącznie poprzez Internetowy System Zgłoszeń do Zawodów dostępny na stronie www.domtelsport.pl/zgłoszenia/, zgłoszeń będzie można dokonać poprzez panel tylko dla zawodników z licencją na 2021r.- do 21.05.2021r. godz. 22.00.
Organizator opublikuje program minutowy, po zamknięciu panelu zgłoszeniowego i ostatecznej weryfikacji zgłoszeń. – dostępny będzie na stronie zgłoszeniowej do imprezy www.domtel-sport.pl/zgłoszenia/ W przypadku przekroczenia limitu 300 osób, pierwszeństwo udziału w zawodach mają zawodnicy lubuskich klubów.
Konkurencje:
Kobiety: U16 i młodsze 100m, 600m, 80m.p.pł, skok wzwyż, wieloskok
OPEN – 100m, 200m, 800m, 100m.p.pł, 400m.p.pł, skok w dal, trójskok, skok wzwyż, kula, dysk
Mężczyźni: U16 i młodsze 100m, 600m, skok w dal, wieloskok
OPEN – 100m, 200m, 1500m, 110m.p.pł, 400m.p.pł, skok w dal, skok o tyczce do U20,
kula, dysk, oszczep
Memoriał Tadeusz Ślusarskiego w skoku o tyczce – organizator zawodów zastrzega sobie prawo do dopuszczenia tylko 12 najlepszych zawodników z minimum II klasą sportową.
Nagrody: Po każdej konkurencji odbędzie się dekoracja: medale, czeki finansowe, nagrody rzeczowe.
W konkurencjach 100mK, 100mp.pł.K, skok wzwyż K, rzut dyskiem K, 100m M, 1500m M, 110 m.p.pł. M, skok w dal M, kula M. przewidziano nagrody finansowe dla pierwszej trójki 500 zł, 300 zł, 100 zł, medaliści wyłonieni będą wg najlepszego wyniku, niezależnie od tego jakim sprzętem rzucają czy na jakich wysokościach płotków biegają, nie ma biegów finałowych serie są na czas. W Memoriale Tadeusza Ślusarskiego w skoku o tyczce nagrody finansowe dla pierwszych sześciu do 20 lat za 1 miejsce 2000 zł 2 miejsce 1000 zł, 3 miejsce-500 zł 4-6 miejsce – 300 zł.
Opłaty startowe: Starty zawodników z woj. lubuskiego opłata startowa 15zł osobostart. Kluby spoza województwa lubuskiego 20zł osobostart. Faktury wystawiane będą na podstawie zgłoszenia w panelu zgłoszeniowym i przesłane drogą e-mailową.
Sprawy organizacyjne:
• każdy zawodnik startujący w zawodach musi być ubezpieczony zgodnie z Ustawą o Sporcie, posiadać aktualne badania lekarskie, podwójny numer startowy (zgodny ze zgłoszeniem)
• wszystkich uczestników obowiązuje dezynfekcja rąk oraz zachowanie bezpiecznego dystansu w trakcie rozgrzewki oraz przygotowania do startu i opuszczania stadionu.
• na zwodach obowiązywać będzie bramka zawodnicza, z której będą wyprowadzani zawodnicy do poszczególnych konkurencji / 10min. konkurencje biegowe, 20min konkurencje techniczne/ 45 min tyczka
• zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia wszystkie osoby przebywające na obiekcie muszą mieć zakryte usta oraz nos, wymóg nie dotyczy zawodników, którzy w danej chwili biorą udział w swoich konkurencjach, zawodników obowiązuje zasłonięcie ust i nosa przy zgłoszeniu się na bramkę i wyprowadzeniu do miejsca rozgrywania konkurencji
• osobami upoważnionymi na wejście na obiekt sportowy są: obsługa sędziowska, obsługa zawodów oraz zawodnicy rozgrywanych konkurencji / w przypadku niezastosowania się do wytycznych zawody będą przerwane/
• zawodnicy, którzy nie zgłoszą się na bramkę w wyznaczonym czasie nie będą dopuszczeni do startu
• łączna liczba zawodników ograniczona jest do 300 osób. Zaplanowano 2 sesje w trakcie zawodów, oraz limity w poszczególnych konkurencjach. Jeśli ilości zgłoszonych zawodników przez kluby zostaną przekroczone, organizator dokona weryfikacji na podstawie najlepszych wyników ze statystyk z 2020/2021 r, w związku z sytuacją epidemiologiczną organizator nie zapewnia szatni i przebieralni. Zawodnik, przystępując do startu w zawodach oświadcza, że:
• zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
• zapoznał się z informacją organizacyjną oraz techniczną i zobowiązuje się do jej przestrzegania. Nieprzestrzeganie ujętych w informacji organizacyjnej i technicznej zasad może skutkować wykluczeniem zawodnika ze startu w zawodach.
• jest zdrowy i w dniu udziału w zawodach nie ma znamion infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
• nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed udziałem w zawodach,
• został zapoznany oraz jest świadom obowiązku stosowania się do wytycznych uczestnictwa w zawodach sportowych w czasie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego wirusa COVID-19 (zachowanie dystansu, częste mycie rąk, zasłanianie łokciem twarzy podczas kichania itp.).
Organizacja zawodów odbywać się będzie zgodnie z bieżącymi Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Interpretacja regulaminu należy do organizatorów, kwestie sporne rozstrzyga organizator
Kontakt do organizatora: MLKS „Agros” Żary ul. Leśna 34 68-200 Żary dikzar@op.pl . –D.Wisz 696261430
Inne: Udział w imprezie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wiąże się z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy w materiałach promocyjnych organizatora. Interpretacja regulaminu oraz kwestie sporne rozstrzyga organizator.
PROJEKT PROGRAMU MINUTOWEGO
14,00 – 80 pł K U16 WZWYŻ K U16/OPEN KULA M 5/6/7/OPEN W DAL K OPEN
– 100 pł U18/20
– 110 pł M U18/20
– 110 pł M U16
– 600 m. K U16 OSZCZEP M 600/700/800 OPEN KULA K 3/4/ OPEN
– 600 m. M U16 W DAL M U16/OPEN
– 100 K U16/open
– 100 M U16/open DYSK K 0,75/1//OPEN
– 800 m K open ROZGRZEWKA TYCZKA M WIELOSKOK K+M U16
– 1500 m. M open
– 400 pł. M open DYSK M 1/1,5/1,75/2/OPEN
– 200 m. K open TYCZKA M TRÓJSKOK K
– 200 m. M open
– w skoku w dal Kobiet Open – 3 serie + finał najlepszych 6 po 3 skoki
– w dal + wieloskok młodzików 3 serie – finał najlepsza 6 po 1 skoku
– trójskok Open M + K – 3 serie + finał najlepszych 6 po 3 skoki
– w pchnięciu kulą, rzucie dyskiem i oszczepem do finału awansuje 6 najlepszych (niezależnie od wagi sprzętu) zawodników/ zawodniczek którzy mają dodatkowo 3 rzuty w finale.
– w skoku wzwyż kobiet pierwsza wysokość to 1,30 m.
Udostępnij.

Zostaw komentarz