Komunikat dotyczący udziału w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików 10.09.2023r. Karpacz

0

Szanowni Państwo,

w związku z organizacją Międzywojewódzkich Mistrzostw U16, które odbędą się w terminie 09-10.09.2023, przypominamy o niektórych wymogach organizacyjnych:

 • prawo startu w MMM mają zawodnicy urodzeni w latach 2008-2009;
 • podczas MMM nie ma możliwości startów PK (poza konkursem);
 • start nieuprawnionych zawodników spowoduje brak przyznania uzyskanych punktów w ramach MMM. Wyklucza się udział zawodników z innych kategorii wiekowych;
 • MMM należą do zawodów SSM;
 • punktacja obejmuje najwyżej punktowane miejsca zawodnika maksymalnie w 2 konkurencjach. Punkty mogą nie być naliczone w przypadku, gdy zawodnik przekroczył limit startów (włączając w to inne dyscypliny aniżeli lekkoatletyka). Biegi przełajowe zaliczane są do łącznej liczby startów (dla danej kategorii wiekowej) zawodnika w lekkiej atletyce;
 • wyniki w skoku o tyczce i w chodzie sportowym będą zaliczone do rankingu ogólnopolskiego konkurencji;
 • w MMM mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający:

1.        numer PESEL
2.       ważną na sezon 2023 licencję zawodniczą wystawioną przez Polski Związek Lekkiej Atletyki
3.       aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania lekkiej atletyki,
4.       zawodnicy zagraniczni, gdy posiadają ważną licencję PZLA przez trzy kolejne sezony (tzn. możliwy jest udział we współzawodnictwie SSM dopiero w trzecim kolejnym sezonie startów w Polsce).

Zawodnik ma prawo startu w następującej liczbie konkurencji:

1.       zawodnicy mają prawo startu w 3 konkurencjach (w tym bieg przełajowy, sztafeta);
2.       zawodnicy startujący w biegu na 600 m lub dłuższym mają prawo startu dodatkowo w 1 biegu przełajowym i w 1 sztafecie.
3.       zawodnicy startujący w chodzie sportowym (3 000 m K i 5 000 m M) oraz skoku o tyczce mają prawo startu w jednej konkurencji / sztafecie na MMM.
4.       w przypadku organizacji zawodów w ciągu jednego dnia zawodnicy nie mogą startować na 300 m i 300 m ppł.

 • Organizator jest zobowiązany do przyjęcia na własny koszt wyznaczonego przez KST Delegata Technicznego;
 • do zgłoszeń na MMM obowiązuje wyłącznie system „Starter PZLA”;
 • brak możliwości zgłoszeń po terminie określonym w regulaminach zawodów;
 • Organizatorzy MMM są zobowiązani do przesłania w ciągu 2 dni w formie elektronicznej zweryfikowanego komunikatu zawodów na adres poczty elektronicznej  statystyka@pzla.pl;

Poniżej umieszczam link do regulaminu w/w imprezy:
Regulamin Międzywojewódzkich Mistrzostw U16 2023 (pzla.pl)
https://pzla.pl/aktualnosci/13443-regulamin-miedzywojewodzkich-mistrzostw-u16-2023

Polski Związek Lekkiej Atletyki

Udostępnij.

Zostaw komentarz