Zostań uczeniem SMS Wrocław

0

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 w ZS nr 22 we Wrocławiu. Zespół Szkół Nr 22 został powołany 1. 09. 2002r. i w jego skład wchodzą:

 • Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Piastów Śląskich, które rozpoczęło działalność w 1946 roku.
 • Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Nr II w Lekkiej Atletyce,

O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydata:

 • za wyniki egzaminu gimnazjalnego
 • za oceny na świadectwie z wybranych przedmiotów:

celujący – 10 pkt
b. dobry – 8 pkt.
dobry – 6 pkt.
dostateczny – 4 pkt.
dopuszczający – 0 pkt.

 • za osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – zgodnie z Zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Nr 5/2014 z dnia 06.02.2014. w sprawie terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 – przyznawane w zależności od profilu klasy.

Na egzamin sprawnościowy do kl. 1 a – sportowej LA, na który składa się:

 • dziewczęta: 60m, 800m, skok w dal, pchnięcie kulą 3 kg
 • chłopcy: 60m, 1000m, skok w dal, pchnięcie kulą 5 kg
 • próby Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej
 • za egzamin sprawnościowy do kl. 1 i (sportowej) pod kątem gier zespołowych

 

Warunki Przyjęcia do klas sportowych w ZS Nr 22

1. Złożenie woli przystąpienia do dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego egzaminu sprawnościowego/wraz z aktualnymi badaniami lekarskimi wydanymi przez lekarza medycyny sportowej z opinią trenera lub nauczyciela wychowania fizycznego kandydata na adres:
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w LA Nr II, ul. Parkowa 18/26, 51-616 Wrocław

2. Złożenie podania o przyjęcie do szkoły w formie elektronicznej, dostęp do elektronicznej rekrutacji
na stronie www.wroclaw.pl

Egzaminy sprawnościowe do klas sportowych odbędą się 15maja 2014 roku o godz. 9.00
w hali MCS przy ul. Parkowej 18 we Wrocławiu.

Do wszystkich klas pierwszych w procesie rekrutacji będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów: j. polski, j. angielski oraz dwa dodatkowa przedmioty w zależności od profilu klasy

Profile klas w roku 2014/2015

 • 1 a LOMS w LA biologia, chemia, geografia, biologia, chemia
 • 1 b humanistyczna j. polski, historia, WOS, historia, geografia
 • 1 c,d matematyczno- informatyczna matematyka, informatyka, fizyka, j. angielski matematyka, informatyka
 • 1 e, f biologiczno-chemiczna biologia, chemia, fizyka, biologia, chemia,
 • 1 g filologiczna z poszerzonym j. angielskim, j. polski, j. angielski, geografia, geografia, historia
 • 1 h filologiczna z poszerzonym j. niemieckim z elementami języka biznesu, j. polski, j. niemiecki, historia, geografia, historia
 • 1 i sportowa (siatkówka dziewcząt, koszykówka chłopców) biologia, chemia, geografia, biologia, chemia,

Dzień otwarty szkoły 26 kwietnia 2014 r. w godz. 10.00-14.00

Zespół Szkół Nr 22 we Wrocławiu
ul. Parkowa 18-26, 51-616 Wrocław
tel.071 348 42 96 tel.071 348 42 97
www.lo2.wroc.pl,sekretariat@lo2.wroc.pl

Udostępnij.

Zostaw komentarz