Animator Sportu 2015

0

SZS rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń do programu Animator Sportu Dzieci i Młodzieży. W naszym województwie, dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki, będzie mogło pracować 128 animatorów.

W tym roku program trwać będzie w okresach marzec-czerwiec i wrzesien-grudzień, a zajęciami może być objęta wyłącznie młodzież z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Tak jak w ubiegłym roku zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą wyłącznie za pomocą strony internetowej www.animatorsdim.pl.

W załznikach znajdziecie podstawowe informacje na temat programu: list do animatorów, wskazówki organizacyjne, założenia ogólnopolskie programu i instrukcję wypełniania wniosku „krok po kroku”.

Zalozenia_programowe_animator_2015_2

Wskazówki_realizacji_projektu_2015

Instrukcja_wypelniania_wniosku_do_projektu_asid_2015

 

Informujemy, że Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego wygrał konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na realizację programu Animator Sportu Dzieci i Młodzieży w 2015 roku.

Projekt będzie realizowany w okresach marzec – czerwiec ( 32 godzin zajęć ) i wrzesień – grudzień 2015 r ( 32 godziny zajęć).

Projekt dotyczy wyłącznie uczestników, którzy są uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Informujemy, że została uruchomiona specjalna strona internetowa. Zgłoszenia do programu ( wnioski ) będą dokonywane poprzez stronę internetową animatorsdim.szs.pl. Po wypełnieniu wniosku na stronie prosimy o wydrukowanie wniosku i załącznika i przesłanie pocztą do dnia 15.03.2015 roku . Po tym dniu zbierze się Komisja Wojewódzka programu, która zadecyduje, którzy animatorzy otrzymają dofinansowanie wynagrodzenia. Lista przyjętych do programu zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.dolnoslaski.szs.pl do dnia 18.03.2015

Zapraszamy wszystkie kluby i stowarzyszenia sportowe, których trenerzy, instruktorzy pracują z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną o zapoznanie się z projektem i zapisanie animatorów do programu.

Prosimy, aby każdy animator korzystał z jednego adresu mailowego i hasła przy tworzeniu konta na portalu animatorsdim.szs.pl przy wypełnianiu wniosku, ponieważ w przyszłości animator będzie korzystał z tego konta przy realizacji programu uzupełniając na bieżąco swój profil i prowadząc na bieżąco Dziennik Pracy Animatora.

W systemie trzeba będzie wypełnić wniosek, później go wydrukować, podpisać, opieczętować i wraz z opinią Jednostki Samorządu Terytorialnego wysłać do Szkolnego Związku Sportowego „Dolny Śląsk” we Wrocławiu, 50-529 Wrocław, ul. Borowska 1-3. Termin składania wniosków upływa 15.03.2015 r.

Uwaga! Wnioski niekompletne ( brak podpisów, opinii, deklaracji finansowej, brak załącznika o niepobieraniu innego wynagrodzenia ze środków MSiT ) będą odrzucone ze względów formalnych

Zapraszamy do zgłaszania się do programu. Więcej informacji, w tym: ogólnopolskie założenia programu, wskazówki dla Animatorów oraz instrukcja „ krok po kroku” wypełniania wniosku na stronach: dolnoslaski.szs.pl i animatorsdim.pl

Wiceprzewodniczący SZS – Adam Szymczak

Udostępnij.

Zostaw komentarz