„Dolny Śląsk zrobił najwięcej dla Królowej Sportu”

0

źródło: UWMD

„Dolny Śląsk zrobił najwięcej dla Królowej Sportu”, tymi słowami uznania opisał działania Samorządu Dolnego Śląska na rzecz upowszechniania Lekkiej Atletyki wśród młodzieży wielokrotny mistrz, wieloboista i wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara.

 

Dzisiaj właśnie, podpisana została umowa na realizację programu „Lekkoatletyka dla każdego”, którą sygnował Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego i Jerzy Skucha Prezes PZLA. W podpisaniu umowy uczestniczył również Jerzy Michalak Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz Rafał Dutkiewicz Prezydent Wrocławia.

W uroczystości podpisania umowy udział wzięli także: wiceprezes PZLA Paweł Olszański, Michał Bobowiec Radny Województwa Dolnośląskiego i Przewodniczący Komisji Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego a także Robert Adach Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Promocji Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu oraz prezydenci, burmistrzowie i wójtowie dolnośląskich miejscowości, w których w ostatnich 2 latach powstawały obiekty lekkoatletyczne budowane w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”.

W latach 2013-2014 w ramach tego projektu w naszym regionie powstało 31 nowoczesnych obiektów lekkoatletycznych (3 spośród nich zostaną ukończone w 2015 r.). Na ich realizację z budżetu województwa dolnośląskiego przekazano ponad 9,5 mln zł. (2,9 mln w roku 2015).

Gośćmi specjalnymi spotkania byli także dolnośląscy lekkoatleci, m.in.: Joanna Linkiewicz, Robert Sobera i Jakub Szyszkowski.

„Lekkoatletyka dla każdego”, to innowacyjny, lekkoatletyczny program sportowy, który umożliwi realizację systematycznych zajęć oraz zawodów sportowo-rekreacyjnych w lekkoatletyce dla dzieci ze szkół podstawowych. Program pozwoli na zwiększenie aktywności ruchowej i poprawienie sprawności fizycznej, umożliwi poznanie i naukę podstawowych umiejętności lekkoatletycznych. W ramach programu odbędą się również szkolenia dla nauczycieli, instruktorów i trenerów w zakresie lekkiej atletyki dla dzieci. Realizacja programu w kilkudziesięciu dolnośląskich miejscowościach pozwoli na efektywne wykorzystanie bazy sportowej powstałej w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” oraz rozwój współpracy między stowarzyszeniami sportowymi i samorządami lokalnymi.

Na realizację programu „Lekkoatletyka dla każdego”, Zarząd Województwa Dolnośląskiego przeznaczył dotację w wysokości 150 tys. zł, a dofinansowanie dla programu z Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniesie 450 tys. zł.

Udostępnij.

Zostaw komentarz