Test do klas, szkół sportowych i SMS w lekkoatletyce

0

Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. pz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35) dotyczącego konieczności uzyskania pozytywnego wyniku prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez Polski Związek Sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale określa, aby do naboru stosować wybrane próby z Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej wg. zasad zgodnych z załączoną treścią.

2016 Test do klas, szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego w lekkoatletyce

 

 

Udostępnij.

Zostaw komentarz