Zjazd sprawozdawczo wyborczy DZLA

0

W bieżącym roku upływa 4-letnia kadencja Zarządu Dolnośląskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Zarząd DZLA, działając na podstawie zatwierdzonego przez sąd Statutu, postanawia zwołać Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy w dniu 9 września 2016 roku.

W związku z powyższym prosimy o przeprowadzenie w sekcjach lekkoatletycznych Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych, na których należy dokonać wyboru delegatów na Zjazd DZLA. Prosimy o przesłanie do siedziby DZLA, w terminie do dnia 30 czerwca 2016r., sprawozdań z zebrań sekcji wraz z wykazem delegatów na Zjazd DZLA ( imię nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mailowy). Kluby wybierają delegatów zgodnie z własną ordynacją wyborczą.

Na Dolnośląskim Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym głos stanowiący posiadają wyłącznie delegaci wybrani przez kluby.

Kryteria podziału mandatów na kluby lekkoatletyczne został opracowany zgodnie z paragrafem 21 Statutu Dolnośląskiego Związku Lekkiej Atletyki dla klubów z opłaconą licencją na 2016 rok.

Informację o ilości przyznanych mandatów, kluby otrzymają pocztą elektroniczną zgodnie z danymi w bazie klubu w systemie Domtel do dnia 6.06.2016r.

Paragraf 21
Podział mandatów na Zjazd Delegatów:
1. Członkowie Związku spełniający wymogi statutowe otrzymują jeden mandat delegata.
2. Kolejne mandaty przyznaje się na podstawie punktacji ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa Sportu Dzieci i Młodzieży jako średnia z czterech lat poprzedzających Zjazd według następującego klucza:
– 1 mandat dodatkowy 50-149 pkt,
– 2 mandaty dodatkowe 150-249 pkt,
– 3 mandaty dodatkowe 250-349 pkt, i co kolejne 100 punktów jeden dodatkowy mandat.
3. W przypadku klubów prowadzących szkolenie seniorów 1 dodatkowy mandat jeśli przynajmniej przez 3 lata startowali w Lidze Seniorów.

Z poważaniem
Sekretarz DZLA
Anna Kozanecka

Udostępnij.

Zostaw komentarz