Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Dolnośląskiego Związku Lekkiej Atletyki

0

Zarząd DZLA, działając na podstawie Statutu, postanawia zwołać Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy w dniu 7 listopada 2020 o godzinie 14.00 w Hotelu Sudety, ul. Krasickiego 10, 58-580 Szklarska Poręba.
Na Dolnośląskim Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym głos stanowiący posiadają wyłącznie delegaci wybrani przez kluby. Kluby wybierają delegatów zgodnie z własnymi zasadami.

Zjazd jest prawomocny i może podejmować uchwały o ile uczestniczy w nim 50 % delegatów w pierwszym terminie. W przypadku braku wymaganej ilości delegatów uprawnionych do głosowania Zjazd odbywa się w drugim terminie tego samego dnia o godzinie 14.15 bez względu na frekwencję.

Kryteria podziału mandatów na kluby lekkoatletyczne został opracowany zgodnie z paragrafem 21 Statutu Dolnośląskiego Związku Lekkiej Atletyki dla klubów z opłaconą licencją na 2020 rok.
Paragraf 21
Podział mandatów na Zjazd Delegatów:

  1. Członkowie Związku spełniający wymogi statutowe otrzymują jeden mandat delegata.
  2. Kolejne mandaty przyznaje się na podstawie punktacji ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa Sportu Dzieci i Młodzieży jako średnia z czterech lat poprzedzających Zjazd według następującego klucza:
    • 1 mandat dodatkowy 50-149 pkt,
    • 2 mandaty dodatkowe 150-249 pkt,
    • 3 mandaty dodatkowe 250-349 pkt, i co kolejne 100 punktów jeden dodatkowy mandat.
  3. W przypadku klubów prowadzących szkolenie seniorów 1 dodatkowy mandat jeśli przynajmniej przez 3 lata startowali w Lidze Seniorów.

O liczbie mandatów przypadających na klub/ sekcję lekkoatletyczną zostanie poinformowany oddzielnym pismem wraz z prośbą o przesłanie danych z kontaktem do delegatów w formie elektronicznej na oficjalny adres mailowy

Z poważaniem
Wiceprezes DZLA Paweł Olszański

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz porządkiem obrad zjazdu

Regulaminu Zjazdu DZLA 2020

Porządek obrad Zjazdu DZLA 2020

Udostępnij.

Zostaw komentarz