Informacje dla Klubów

0

Poniżej kilka ważnych informacji dla klubów;

1. Proszę o przesłanie na e-maila kozanecka@dzla.pl zweryfikowanych w panelach klubowych e-maili, na które mają być przesyłane wszystkie informacje z DZLA do poszczególnych sekcji lekkoatletycznych w klubach. Nowa baza klubów będzie zweryfikowana w lutym, a informacje będą przesyłane na podane e-maile tylko do klubów z aktualną licencją na 2021 rok.

2. Proszę o uzupełnienie w bazie klubowej u zawodników aktualnej daty ubezpieczenia od NNW

3. W związku z obecną sytuacją pandemiczną istnieje możliwość potwierdzania nowych wniosków zawodników w kategorii U16 na podstawie dodanych w bazie klubowej czytelnych, podpisanych i opieczętowanych przez klub wniosków. Zawodnik powinien mieć także dodany scan ważnych badań lekarskich. Oryginalne wnioski następnie muszą być przesłane tradycyjną pocztą do siedziby DZLA.

4. Przypominam, że na kartach badań /jeśli są to książeczki dwustronne/ na scanowanej stronie z terminem ważności badań musi być trwały wpis; imię nazwisko i data urodzenia zawodnika, tylko takie czytelne scany będą potwierdzane

5. Informuję także, że potwierdzenia wniosków i badań zawodników w programach PZLA dokonywane jest 2 x dziennie w godzinach porannych 7.00-8.00 i 20.00-21.00.

6. Przypominam o obowiązku założenia kont zawodniczych w bazach klubowych przez zawodników zakwalifikowanych do szkolenia w ZKN i KN /przy wszystkich zakwalifikowanych zawodnikach w bazie pojawia się zielony napis ZKN/ KN/ oraz obowiązku przesłania oświadczeń związanych z RODO do siedziby DZLA- druki zostały przesłane w terminie wcześniejszym do klubów

7. Praca biura DZLA – w związku z obecną sytuacją, Pani Maja Brońska wykonuje swoje obowiązki także w sposób zdalny – jeśli zaistnieje potrzeba załatwienia spraw w biurze proszę o wcześniejsze skontaktowanie się e-mailowe bronska@dzla.pl i umówienie się. Dodatkowo w sytuacji nieobecności nikogo w siedzibie DZLA istnieje możliwość pozostawienia jak i odbioru dokumentów w sekretariacie DFS na 1 piętrze w godzinach pracy 8.00-15.00 w szufladzie przeznaczonej dla naszego związku.

Informacje przesłane na podane e-maile kontaktowe w panelach klubowych system Domtel.
Proszę o przekazanie tych informacji wszystkim trenerom klubowym.

Udostępnij.

Zostaw komentarz