Zgrupowania ZKN

0

Wszyscy zawodnicy powołani na zgrupowania ZKN obowiązkowo muszą posiadać ważne badania, w dniu przyjazdu na zgrupowanie przekazać trenerowi wypełniony druk zgody rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w akcji szkoleniowej. Dopłata do zgrupowania to 10zł za każdy rozpoczęty dzień- kluby będą obciążane jedną fakturą za wszystkich swoich zawodników.

1. Zgrupowanie -Szklarska Poręba Hotel Sudety ul.Krasickiego 10 / 8-18.07.2018 od obiadu do obiadu/ tr. Jacek Wosiek
2. Zgrupowanie – Żary Hotel Janków ul.Długosza 13 -gr. sprintu 9-18.07.2018 tr.William Rostek, grupa wieloboju, skoków, rzutów 15-25.07.2018r – tr. T.Markowski, F.Karpiński, B.Gruman.
Listy uczestników w załącznikach.

2018-07-09-15 Żary — na koszt klubów2

2018-07-09-15 Żary

8-18.07.2018 Szklarska P. ZKN

Udostępnij.

Zostaw komentarz