Author Maja Olszańska

Zgrupowania
0

Przypominamy, że wszyscy uczestnicy zgrupowań ZKN muszą posiadać ważne badania lekarskie (do wglądu w sytuacji…