Przeglądasz: ZKNJiM

Zgrupowania
0

Wszyscy zawodnicy powołani na zgrupowania ZKN obowiązkowo muszą posiadać ważne badania, w dniu przyjazdu na…

Zgrupowania
0

Przypominamy, że wszyscy uczestnicy zgrupowań ZKN muszą posiadać ważne badania lekarskie (do wglądu w sytuacji…