KWM w sezonie 2014 – akcja feryjna

0

Przypominamy, że w 2014 roku w ramach szkolenia Kadry Wojewódzkiej Młodzików w okresie ferii MSiT dofinansowuje wg zasady: ilość zawodników x 10 dni szkoleniowych x 40zł, drugą połowę dofinansowuje klub w kwocie także 40zł. Środki klubu muszą być wpłacone na konto DZLA Bank Millennium S.A. 16 1160 2202 0000 0002 2950 4941 do dnia 14.02.2014r z dopiskiem akcja KWM lekka atletyka i klub). Wpłat należy dokonać z kont klubowych – nie można tego robić z kont prywatnych. Rozliczenie akcji szkoleniowej następuje bezpośrednio po zakończeniu zgrupowania, wszystkie dokumenty wraz z fakturą (na całą kwotę – wg.przydziału) wystawioną na

Dolnośląską Federację Sportu
ul. Borowska 1-3
Wrocław 50-529
NIP 899-21-28-344 należy dostarczyć do siedziby DZLA, wraz z podpisanymi przez rodziców oświadczeniami o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych /zał.nr.1/ oraz kserem ważnych badań lekarskich zawodników.

Dokumentacja obozowa obejmuje:

 • polisę ubezpieczeniową klubu,
 • licencję trenerką opiekuna na zgrupowaniu,
 • regulamin zgrupowania, oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem z podpisami uczestników,
 • druk zakwaterowania, protokół wypadkowy,
 • rozkład dnia na zgrupowaniu,
 • druk finansowy DFS /preliminarz zgrupowania/ podbity w miejscu zakwaterowania na stronie drugiej w miejscu potwierdzenia pobytu
 • lista uczestników podpisana własnoręcznie przez zawodników oraz trenera na zgrupowaniu /górna część listy uczestników/.

Obowiązkowo zawodnicy oraz trenerzy muszą posiadać na zgrupowaniu ważne badania lekarskie.

Do siedziby związku kluby, organizujące w ramach szkolenia KWM zgrupowania feryjne zobowiązane są przesłać opieczętowane oświadczenia, w których zawarta będzie informacja kto z trenerów odpowiedzialny jest z ramienia klubu za opiekę na zgrupowaniu.

Klubom zostanie pocztą przesłany druk rozliczenia zgrupowania wraz z listą zgłoszonych zawodników do Kadry Wojewódzkiej Młodzików, pozostałe dokumenty obozowe należy wydrukować i posiadać na zgrupowaniu /załączniki nr. 2, oraz plik druki obozowe/ przypominamy o obowiązku posiadania licencji trenerskiej na zgrupowaniu.

Dokumenty
Zał. 1 – druk danych obozowych (pobierz)
Zał. 2 – regulamin zgrupowania (pobierz)
Zał. 3 – druki obozowe (pobierz)

 • oświadczenie zawodników o akceptacji regulaminu
 • druk kwaterunkowy
 • rozkład dnia na zgrupowaniu
 • protokół wypadkowy

 

Udostępnij.

Zostaw komentarz