Program rozwoju inwestycji sportowych

0

Mamy przyjemność poinformować, że Minister Sportu i Turystyki zatwierdził Program rozwoju inwestycji sportowych na rok 2014. Program zakłada wsparcie finansowe modernizacji infrastruktury sportowej, polegające na przebudowie lub remoncie istniejących obiektów. Program jest dedykowany obiektom wykorzystywanym przez kluby sportowe. Maksymalny pułap dofinansowania może wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych zadania inwestycyjnego, nie więcej niż 1 mln zł. Nabór wniosków przewidziany został w dniach 20 stycznia – 7 lutego 2014 r.

Wnioski składać należy za pośrednictwem systemu elektronicznego: link do systemu. Ze względów proceduralno – organizacyjnych udzielanie informacji telefonicznych w sprawie realizacji programu i składania wniosków o dofinansowanie możliwe będzie od dnia 23 grudnia 2013 r. pod nr telefonu: 22 24 47 310.

Jednocześnie informujemy, że ostateczny termin składania wniosków o wypłatę dofinansowania upływać będzie 15 listopada 2014 r. Prosimy o odpowiednie dostosowanie harmonogramów rzeczowo – finansowych zadań, tak aby możliwe było złożenie wniosku o wypłatę dofinansowania wraz z niezbędnymi załącznikami (m in. kopiami faktur za zrealizowane prace) w ww. terminie.

Udostępnij.

Zostaw komentarz