Zgrupowania w ramach szkolenia KWM 2017

0

W związku z otrzymaniem Decyzji nr 7 Ministra Sportu i Turystyki przekazujemy niezbędne informacje dotyczące zasad rozliczania zgrupowań szkoleniowych związanych ze szkoleniem zawodników KWM.

Stawka dofinansowania do jednego zawodnika wynosi 45zł do dnia szkoleniowego, co stanowi 50% całości kosztów – drugie 50% przy akcjach przeprowadzanych w okresie ferii ponosi klub.Maksymalnie stawka osobodnia dla jednego zawodnika może wynieść 90zł.
W kosztach szkolenia na podstawie rachunków lub faktur można rozliczyć: zakwaterowanie i wyżywienie na zgrupowaniu, opłaty klimatyczne/miejscowe i wynajem obiektów sportowych niezbędnych do realizacji szkolenia.
Faktury za powyższe koszty muszą być wystawione na; Dolnośląską Federację Sportu ul.Borowska 1-3 Wrocław 50-529 NIP 899-21-28-344 a niezbędnymi dokumentami do ich rozliczenia są; lista uczestników zgrupowania opieczętowana w miejscu organizowania zgrupowania i podpisana przez wszystkich ich uczestników wraz trenerem, oraz oświadczenie rodziców o zgodzie na udział niepełnoletniego dziecka w zgrupowaniu.
50% kosztów zgrupowania kluby zobowiązane są do przesłania na konto DZLA – Bank Millenium numer 16 1160 2202 0000 0002 2950 4941 przed rozpoczęciem akcji szkoleniowej. Wpłaty mogą być dokonywane tylko i wyłącznie z kont klubowych, przelewy z kont prywatnych będą odsyłane.
Kluby, które w terminie złosiły feryjne akcje szkoleniowe zgodnie z podziałem miejsc zatwierdzonym przez Zarząd DZLA, pocztą e-mailową otrzymają niezbędne dokumenty, które muszą wydrukować a po akcji szkoleniowej kompletne przesłąć na adres Dolnośląskiego Związku Lekkiej Atletyki w terminie nie przekraczającym 7 dni po zakończeniu zgrupowania.
Przypominamy, że w zgrupowaniach w ramach KWM mogą wziąć udział tylko zawodnicy zgłoszeni przez klub do KWM, posiadają licencje zawodnicze na 2017 rok, dostarczyły oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, posiadają zdolność do uprawiania sportu- w przypadku zmiany terminu zgrupowania organizatorzy zobligowani są do zgłoszenia tego faktu na dwa dni przed jego rozpoczęciem.
W załączniku zatwierdzone akcje szkoleniowe oraz druk oświadczenia dla rodziców.

Udostępnij.

Zostaw komentarz